PRÍHOVOR: Doktorka Mináriková hodnotí zimný semester

Prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť Mgr. Juliána Mináriková, PhD. vo svojom príhovore zhŕňa posledné mesiace dištančného vzdelávania na škole. Hovorí o dobrom, aj keď pre niektorých náročnom období, ktoré sa však nenieslo v zlyhaniach, ale v dobrej komunikácii.

Zároveň vyzdvihuje prácu a oddanosť, ako študentov, tak aj samotných padagógov, a dúfa, že záverečné štátnice sa aj tento rok podarí zorganizovať v prezenčnej podobe. Ako podľa nej semester prebiehal a čo nás čaká do budúcna, sa dozviete v samotnom prejave.