FILMOVKA | Francúzska nová vlna

Po Talianskom neorealizme Vám tentokrát Jakub priblíži Francúzku novú vlnu a jej hlavných predstaviteľov.