Moderná dokumentaristika

Dokumenty nie sú len na vyplnenie zastupovaných hodín v škole ale najmä na rozšírenie si obzorov a získanie nových informácií. Akým štýlom nám ich podávajú si povieme v dnešnej Filmovke.