Vznik slovenskej kinematografie

Dnes spolu so Sabínou nazrieme do nášho slovenského bohatstva v oblasti kinematografie a predstavíme si osobnosti, ktoré sa zaslúžili o jej úspech.