FRESH | Nezvyčajná hudobná produkcia

V dnešnej časti si spolu so Silviou ukážeme niektoré piesne, ktorých produkcia sa od zaužívaného spôsobu hudobnej tvorby odlišuje.

epizódy