NOVINKY

INFO

INFO: Kariérne centrum

Kariérne centrum Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave poskytuje študentom priestor na rozvoj kariéry. Dnes sa naňho bližšie pozreli.