NOVINKY

INFO

INFO: Príručka pre uchádzačov

Ak chcete študovať na našej fakulte, je potrebné prejsť prijímacími skúškami. K úspešným prijímačkám vám vie pomôcť Príručka pre uchádzačov, z ktorej sa čerpajú témy