NOVINKY

Oznam

PRÍHOVOR: Doktorka Mináriková hodnotí zimný semester

Prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť Mgr. Juliána Mináriková, PhD. vo svojom príhovore zhŕňa posledné mesiace dištančného vzdelávania na škole. Hovorí o dobrom, aj keď pre niektorých