Game Interview - Michal Lukáč

Túto nedeľu k nám zavítal prorektor pre vzdelávanie na univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, pán doktor Michal Lukáč.

Porozprávali sme sa nielen o jeho pracovnej náplni a jeho kariérnom pôsobení na univerzite, ale aj o jeho hobby.