Game Interview - Simona Mičová

Tentokrát zobrala ovládač z nášho modrého štúdia do ruky doktorka Simona Mičová.

S Radom sa porozprávali nie len o jej pôsobení na fakulte, ale aj o projekte kariérne centrum, o ktorom sa môžete dočítať viac na ich webe.