Ako sa organizuje kultúra v Trnave?

Do štúdia dnes prijal pozvanie Matej Juran, ktorá pôsobí v mestskom kultúrnom stredisku Zaži v Trnave. Dnes nám porozpráva o tom, ako prebieha organizácia kultúrneho podujatia, čo je jeho náplňou práce a ešte oveľa viac.