Pri akých problémoch pomôže fyzioterapia?

Pozvanie do dnešnej časti relácie Na slovíčko prijala Zuzana Škurková, študentka FZV UCM. So Zuzkou sa porozprávame o tom, čo si predstaviť pod pojmom fyzioterapia, kto je to fyzioterapeut a čím je zaujímavé toto povolanie.