Od bakalárskeho projektu k úspešnému filmu

Filmárčina je veľmi obľúbená aj medzi našimi študentami. Malé školské projekty sa zvyknú meniť na väčšie, profesionálnejšie výstupy. Čerešničkou na torte je, ak sa to ľuďom naozaj páči.

Svoje o tom vie aj náš študent Ľuboš Balažovič, ktorý sa k filmom dostal na našej vysokej škole a chytilo ho to natoľko, že to neostalo iba pri školských projektoch.