Prechod z regionálneho na celoštátne médium popri škole?

Do štúdia k nám dnes zavítala Rebeka Ryšková, študentka masmediálnej komunikácie. S Rebekou sa porozprávame o tom, ako sa dostať do celoštátnej televízie a ako sa práca vo veľkom médiu líši od práce v regionálnej televízii.